Pryd

21-23 Medi 2018

Lle

Adeilad Pontio, Prifysgol Bangor, Bangor, Cymru, y DU.

Dyddiadau Allweddol

 • Dyddiad cau cyflwyno wedi'i ymestyn i: 28 Mehefin 2018
 • Hysbysiad o dderbyniad: 21 Gorffennaf 2018
 • Y dyddiad cau ar gyfer Cofrestru Cynnar: Awst 21 2018
 • Cynhadledd CoNSALL yn dechrau: Medi 21ain 2018
 • Croeso

  * Dyddiad cau cyflwyno wedi'i ymestyn i 28 Mehefin 2018 *

  Cynhelir ConSALL rhwng yr 21ain a'r 23ain o Fedi 2018, ym Mhontio ym Mhrifysgol Bangor yng Ngogledd Cymru, y DU. Fe'i noddir gan Language Learning a Wiley.

  Prif siaradwyr

  Janet van Hell  |  Penn State University
  Gary Oppenheim  |  Prifysgol Bangor
  Patrick Rebuschat  |  Lancaster University

  Siaradwyr wedi cadarnhau

  Laura Batterink  |  Northwestern University
  Jon Andoni Duñabeitia  |  Universidad Nebrija
  Rob Hartsuiker  |  Universiteit Gent
  Kara Morgan-Short  |  University of Illinois at Chicago
  John Williams  |  University of Cambridge
  Karsten Steinhauer | McGill University

  Nod y cyfraniadau fydd mynd i'r afael â mecanweithiau dysgu ail iaith ac iaith artiffisial gan ddefnyddio dulliau niwrowyddoniaeth gwybyddol mewn modd rhagamcanol. Annogir cyfraniadau sy'n adrodd ar ganlyniadau o arbrofion gan ddefnyddio dulliau sydd â chysylltiad diriaethol â swyddogaeth yr ymennydd (e.e., electroffioleg, yn arbennig EEG a MEG, fMRI, NIRS, TMS, tDCS), ond hefyd astudiaethau gan ddefnyddio dulliau o niwrowyddoniaeth ymddygiadol megis y ddull tracio llygaid, cynhwysedd electrodermal, a modelu.